Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Wydział Budżetu i Finansów

 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne (1 piętro)

Numer pokoju

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt

Prowadzi:

7

Skarbnik

Małgorzata Kormosz

tel. 13 4712504

Opracowanie oraz nadzór nad realizacją budżetu, Nadzór nad gospodarką finansową powiatu, Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości, Nadzór nad sprawozdawczością

13

Zastępca głównego księgowego

Iwona Franc

tel. 13 4712520

Prowadzenie rachunkowości, Księgowanie wydatków budżetowych i innych rachunków, Księgowanie i sporządzanie sprawozdań dot. środków PFRON, Sprawozdawczość budżetowa

8a

Inspektor

Bożena Zdziebko

tel. 13 4712521

Prowadzenie ewidencji i rachunkowości opłat za użytkowanie wieczyste, Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, Ewidencja podatku VAT, Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie środków trwałych

10

Inspektor

Barbara Ozga

tel. 13 4712522

Sporządzanie przelewów bankowych, Sporządzanie uchwał budżetowych, Prowadzenie i rozliczanie refundacji z PUP

10

Inspektor

Edyta Trzeciak

tel. 13 4712522

Księgowanie dochodów budżetowych i innych rachunków, Sprawozdawczość budżetowa, Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych


Do podstawowych zadań Wydziału należy :

 1. Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
 2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,
 3. Windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 5. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 6. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
 7. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 8. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
 9. Prowadzenie kontroli finansowej,
 10. Obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 11. Gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 12. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
 13. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 14. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 15. Windykacja należności i zobowiązań na rzecz Starostwa.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505