Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Starosta Bieszczadzki

Od 1999 roku w Polsce starosta jest wybierany przez radę powiatu, kieruje powiatem, reprezentuje go na zewnątrz, jest przewodniczącym zarządu powiatu, oraz zwierzchnikiem:

 • sekretarza powiatu, który jako zastępca (powoływany przez radę powiatu) wykonuje wszelkie kompetencje przynależne staroście z zakresu administracji – kieruje starostwem powiatowym
 • skarbnika powiatu, który jako zastępca – główny księgowy budżetu (powoływany przez radę powiatu) wykonuje wszelkie kompetencje przynależne staroście z zakresu finansów
 • kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
 • powiatowych służb, inspekcji i straży
 • służbowym pracowników starostwa

Starosta podejmuje decyzje w zakresie:

 • edukacji publicznej (szkoły ponadgimnazjalne i specjalne)
 • ochrony zdrowia (szpitale rejonowe, powiatowe)
 • transportu na terenie powiatu (współfinansowanie lokalnych linii autobusowych, np. miejskich przedsiębiorstw komunikacji w miastach na prawach powiatu)
 • zarządzanie drogami powiatowymi oraz zarządzanie ruchem drogowym na drogach gminnych i drogach powiatowych
 • geodezji
 • gospodarki nieruchomościami
 • ochrony środowiska
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • przeciwdziałania bezrobociu
 • obronności
 • pomocy społecznej
 • zwalczania klęsk żywiołowych oraz organizowania pomocy na szczeblu powiatowym
 • rejestracji pojazdów oraz wydawanie praw jazdy

Od grudnia 2014 roku starostą bieszczadzkim jest Pan Marek Andruch

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności