Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Informacje ogólne

Powiat bieszczadzki obejmuje najdalej wysunięty na południowy wschód skrawek Polski. Powiat graniczy od wschodu z powiatem leskim i na niewielkim odcinku z powiatem sanockim, od północy z powiatem przemyskim, natomiast od wschodu i południa granica powiatu pokrywa się z granica państwową z Ukraina, będącą równocześnie wschodnią granica Unii Europejskiej. W jednym punkcie (na szczycie Kremenaros) powiat styka się z republiką słowacką.

Powiat bieszczadzki zaliczany jest do najpiękniejszych regionów Podkarpacia, a charakterystyczne krajobrazy z bieszczadzkimi połoninami czynią z niego jeden z najoryginalniejszych górskich zakątków naszego kraju. Tu znajdują się górskie szczyty i pasma, których już same nazwy taki jak; Tarnica (1346 m), Halicz (1333 m), Bukowe Berdo (1311 m), Połonina Caryńska (1297 m), Wielka Rawka (1304 m), wzbudzają drżenie serca u miłośników górskiej przygody. Geografowie do Bieszczad Zachodnich najczęściej zaliczają pasma górskie położone na południe od doliny Sanu, często włączając do nich Pasmo Otrytu. Położone dalej na północ pasma zaliczane są do Gór Sanocko Turczańskich, zaś najdalej na północ wysunięte pasma wchodzą w skład Pogórza Przemyskiego.

Główną rzeką odwadniajacą obszar powiatu jest San, mający swe źródła w rejonie przełęczy Użockiej. Natomiast Strwiąż, nad którym leży miasto Ustrzyki Dolne, to jedyna polska rzeka stanowiąca dopływ Dniestru i należy do zlewiska Morza Czarnego. Na Sanie znajdują się dwa zbiorniki wodne. Większy z nich - Zalew Soliński położony jest częściowo na terenie powiatu bieszczadzkiego. Dostęp do zbiornika Solińskiego w okolicach Chrewtu i Teleśnicy stwarza dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji.

Charakterystyczną cechą wyróżniająca Bieszczady jest tutejsza przyroda. W Bieszczadach występuje odrębny niż pozostałych polskich górach układ pięter roślinnych. Piętro pogórza (dolin) sięga do ok. 700-800 m npm, piętro regla dolnego sięga do ok. 1150 m npm, natomiast powyżej górnej granicy lasu rozpościera się piętro łąk wysokogórskich (połonin). Współczesna flora bieszczadzka obejmuje ponad 900 gatunków. Występuje to 27 gatunków endemitów wschodniokarpackich. Fauna Bieszczad obejmuje 51 gatunków ssaków (m.in niedźwiedź, żubr, ryś, żbik, jeleń, wilk), ok. 150 gatunków ptaków, 7 gatunków gadów, 10 gatunków płazów i ponad 25 gatunków ryb. Niezwykle ciekawa jest burzliwa historia tych terenów.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności