Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

W okresie od 04.2013r. do 12.2014r. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach realizuje projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

 

TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO-REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NR 1, 3, 4 I 5 W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH

 

 

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

Celem projektu jest poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców i pracowników Domu poprzez modernizację termiczną czterech budynków DPS, remont pomieszczeń mieszkalnych z utworzeniem dodatkowej pracowni terapeutycznej, przeprowadzenie remontów w parku rehabilitacyjno-rekreacyjnym oraz wprowadzenie nowoczesnej formy rehabilitacji – ogrodoterapii. W sprzyjających warunkach pogodowych ogrodoterapia będzie prowadzona w parku, natomiast przy niesprzyjających warunkach zewnętrznych (zwłaszcza w miesiącach zimowych) będzie ona prowadzona w nowoutworzonej pracowni ogrodoterapii.

 

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

Dokształcanie personelu DPS w następujących dziedzinach: Ogrodoterapia – zasady kontaktu z osobą psychotyczną, zasady dotyczących projektowania i zakładania ogrodów zdrowia /terapeutycznych, elementy i procesy terapii ogrodniczej, podstawy ogrodnictwa i technik ogrodniczych, scenariusze zajęć z terapii ogrodniczej, roślin leczniczych i prozdrowotnych i ornitologii (zajęcia terapeutyczne – dokarmianie ptaków, budowanie budek lęgowych).Łącznie w szkoleniach i kursach weźmie udział 30 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505