Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

W okresie od 04.2013r. do 12.2014r. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach realizuje projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

 

TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO-REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NR 1, 3, 4 I 5 W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH

 

 

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

Celem projektu jest poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców i pracowników Domu poprzez modernizację termiczną czterech budynków DPS, remont pomieszczeń mieszkalnych z utworzeniem dodatkowej pracowni terapeutycznej, przeprowadzenie remontów w parku rehabilitacyjno-rekreacyjnym oraz wprowadzenie nowoczesnej formy rehabilitacji – ogrodoterapii. W sprzyjających warunkach pogodowych ogrodoterapia będzie prowadzona w parku, natomiast przy niesprzyjających warunkach zewnętrznych (zwłaszcza w miesiącach zimowych) będzie ona prowadzona w nowoutworzonej pracowni ogrodoterapii.

 

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

Dokształcanie personelu DPS w następujących dziedzinach: Ogrodoterapia – zasady kontaktu z osobą psychotyczną, zasady dotyczących projektowania i zakładania ogrodów zdrowia /terapeutycznych, elementy i procesy terapii ogrodniczej, podstawy ogrodnictwa i technik ogrodniczych, scenariusze zajęć z terapii ogrodniczej, roślin leczniczych i prozdrowotnych i ornitologii (zajęcia terapeutyczne – dokarmianie ptaków, budowanie budek lęgowych).Łącznie w szkoleniach i kursach weźmie udział 30 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505