Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej OPP jest placówką oświatowo-wychowawczą, rozwijającą różnorodne zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży, w działających w placówce kółkach zainteresowań i zespołach artystycznych oraz zajęciach świetlicowych.


Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież z miejscowości szkół: ZSP nr 1, ZSP nr 2, BZSZ, SOSW i ZSL. W różnorodnych formach zajęć OPP bierze udział 426 wychowanków, w różnych grupach wiekowych.

Działalność pozaszkolna Ogniska ukierunkowana jest na dwie formy:

  • działalność stała (tygodniowa) organizowana w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
  • działalność masowa (okazjonalna) organizowana przy współpracy z innymi instytucjami kultury, m.in. z Ustrzyckim Domem Kultury, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną itp.


 
Kontakt

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
OPP w Ustrzykach Dolnych

ul. Przemysłowa 16

tel. 601 097 626

strona internetowa: http://bzsz.pl/ognisko.html

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności