Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Oświadczenie Zarządu Powiatu ws. wizyty Marszałka Sejmu w Powiecie Bieszczadzkim
Wtorek2019/08/06

Ustrzyki Dolne 06.08.2019

OŚWIADCZENIE

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi wizyty Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego w dniu 04 lutego 2019 roku w Ustrzykach Dolnych czujemy się w obowiązku przedstawić kilka faktów odnośnie opisywanej wizyty i przedstawić swoje stanowisko.

04 lutego  2019 r. Starosta Bieszczadzki wraz Wicestarostą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, odbyli z Panem Marszałkiem długie spotkanie robocze. Spotkanie to w całości poświęcone było najważniejszym, najbardziej pilnym a wręcz gardłowym problemom, nie tylko Powiatu Bieszczadzkiego, ale całych Bieszczadów.

W pierwszej kolejności rozmowy dotyczyły bardzo trudnej sytuacji szpitala w Ustrzykach Dolnych oraz o wsparcia dla działań związanych z jego modernizacją. Tematy jakie były poruszane to między innymi planowana przebudowa oraz program wsparcia dla koniecznych zmian strukturalnych. Zgodziliśmy się, że bez wsparcia centralnego konieczne zmiany nie będą możliwe do przeprowadzenia, a przecież społeczność bieszczadzka nie może zostać pozbawiona opieki zdrowotnej. Efektem było spotkanie zorganizowanie przez Pana Marszałka w dniu 07 lutego bieżącego roku w Warszawie, w którym oprócz Starosty oraz Wicestarosty uczestniczyli także Minister Zdrowia, Pan Łukasz Szumowski oraz wiceminister Rozwoju Pan Adam Hamryszczak.  W trakcie tego spotkania uzgodniono, że zmiany w służbie zdrowia powinny zmierzać w kierunku objęcia nimi całych Bieszczadów, zaproponowania rozwiązania modelowego dla trzech powiatów bieszczadzkich oraz wsparcia centralnego dla tych zmian uzgodnionych wcześniej przez zarządy trzech powiatów.

Drugim tematem była konkretyzacja zapisów Programu Bieszczadzkiego i możliwość uruchomienia w jego ramach działań wspierających rozwój Bieszczadów. Jako samorządowcom zależy nam na znalezieniu wsparcia dla powiatowego projektu Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, które powstałoby na zrewitalizowanym terenie dawnej rafinerii w Ustrzykach Dolnych i byłoby rozsadnikiem rozwoju turystycznego
w Bieszczadach.

Dla naszego powiatu inwestycja ma nie tylko ważne znaczenie tożsamościowe, ale również
w aspekcie tworzenia nowych produktów lokalnych, turystycznych, koordynacji działań
z zakresu turystyki, promowania nowych rozwiązań w tej branży oraz wspierania lokalnych przedsiębiorców, w tym gospodarstw agroturystycznych. Pan Marszałek sam zaproponował w tej kwestii kilka ciekawych możliwości oraz pomógł w organizacji 08 lutego 2019 roku spotkania w siedzibie Spółki PKN Orlen, który jest spadkobiercą dawnej Rafinerii Fanto
w Ustrzykach Dolnych. Realizacja tej inicjatywy będzie miała duży wpływ na rozwój turystyki w Bieszczadach.

Wreszcie ostatnim tematem jaki poruszano w trakcie wizyty Pana Marszałka w dniu 04 lutego, było wsparcie dla zmiany ustawy o drogach samorządowych, tak aby samorządy bieszczadzkie, mogły w większym zakresie korzystać z pomocy państwa. Każdy kto
w Bieszczadach żyje lub tu przyjeżdża wie jakie znaczenie dla normalnego życia mieszkańców, a także dla otwarcia tego terenu na gości, ma dostępność komunikacyjna. Efektem tych rozmów i innych działań jest zapowiedź zmian niektórych zapisów ustawy, tak aby  biedne samorządy mogły w większym zakresie korzystać z jej rozwiązań.

Chcemy równocześnie oświadczyć, że pan Marek Kuchciński, niezależnie od funkcji którą pełnił zawsze wspierał działania rozwojowe w Bieszczadach, wykazywał zainteresowanie
w rozwiązaniu problemów ich mieszkańców. Zawsze mieliśmy w nim wsparcie i mogliśmy na niego liczyć. Konkretnych przykładów jest bardzo wiele ale za sztandarowy niech posłuży inicjatywa inwestycji Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych.

Jesteśmy wdzięczni za osobiste zaangażowanie i działania pana Marszałka, które służą
i służyć będą tym, którzy żyją w Bieszczadach i tym, którzy je odwiedzają.

 

ZARZĄD POWIATU BIESZCZADZKIEGO

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505