Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych
Piątek2020/01/31

29 stycznia 2020 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Katarzyna Przybyła uczestniczyła w konferencji w Warszawie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

„Urząd pracy w nowoczesnej gospodarce” – to temat przewodni konferencji. Podsekretarz stanu Alina Nowak w swoim wystąpieniu m.in. mówiła „że zmiany związane z postępem technologicznym, z postępem cyfrowym, migracja, demografia, gospodarka niskoemisyjna to są wyznania, przed którymi tak naprawdę wszyscy dzisiaj stoimy. Dzisiaj już tak naprawdę nikt nie zastanawia się nad tym, w jaki sposób walczyć z bezrobociem. 5,2 punktu procentowego stopy bezrobocia w skali kraju. Niecałe 900 tys. osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Udało osiągnąć się fantastyczne wyniki, jeżeli chodzi o rynek pracy. Osiągnęliśmy najniższe w historii rejestrowanego bezrobocia wskaźniki od30 lat. I to nas cieszy. My dzisiaj musimy powalczyć o inne wskaźniki. O wskaźniki związane z zatrudnieniem”.

Podczas konferencji na ręce Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych Pani Katarzyny Przybyły zostało wręczone wyróżnienie za zajęcie 2 miejsca w województwie podkarpackim za uzyskanie  w 2019 r. efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych, podejmowanych wobec osób bezrobotnych.

Ponadto, nagradzano urzędy pracy w kategoriach: najskuteczniejsze wdrażanie w 2019 r. Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz efektywna obsługa pracodawców w zakresie spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2019 r.

W wydarzeniu wzięli udział Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Alina Nowak podsekretarz stanu w MRPiPS,  Dyrektorzy Departamentów w MRPiPS, a także dyrektorzy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z  całej Polski oraz inni zaproszeni goście.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności