Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Dane do faktur od 1 stycznia 2017 r.

Na skutek centralizacji rozliczenia podatku VAT, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (sygn. I FPS 4/15), wszystkie jednostki powiatowe z dniem 1 stycznia 2017 r. stały się wraz z powiatem jednym scentralizowanym podatnikiem podatku VAT.
 
W związku z powyższym wystawiane od 1 stycznia 2017 r. faktury powinny zawierać oprócz pełnej nazwy, adresu i numeru NIP Powiatu Bieszczadzkiego (oznaczonego jako nabywca) również pełną nazwę i adres Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych (oznaczonego jako odbiorca), według poniższego wzoru:
 
Nabywca:
Powiat Bieszczadzki
ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
NIP: 689 11 89 975
 
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne

W przypadku braku możliwości w druku faktury dodania pola „Odbiorca” dopuszcza się wskazanie jednostki dokonującej zakupu (odbiorcy) w innym miejscu na fakturze, np. w uwagach.

Uwaga sprzedawcy! Zamówiony towar należy wysyłać na adres odbiorcy (a nie nabywcy)!

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności