Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 0+750-2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700, 5+850-7+500, 8+500-10+000, 10+100-11+299”

                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” mająca na celu zwiększenie dostępności instytucji użyteczności publicznej dla mieszkańców obszarów wiejskich poprzez przebudowę odcinków drogi powiatowej o   łącznej długości 7,849 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: Przebudowa 7,849 km drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna.

W dniu 30 czerwca 2016r. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego   w Rzeszowie Zarząd Powiatu  Bieszczadzkiego   podpisał z Samorządem Województwa Podkarpackiego   umowę o   przyznaniu pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Podpisanie umowy równoważne jest ze zobowiązaniem do   realizacji operacji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 0+750-2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700, 5+850-7+500, 8+500-10+000, 10+100-11+299”.

 Na podstawie umowy Powiat uzyska pomoc w formie refundacji ze środków „EFRROW” w wysokości do   63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Realizacja operacji przeprowadzona zostanie w dwóch etapach. Pierwszy etap zostanie zakończony do   dnia 31 maja 2017r., a drugi do   30 czerwca 2018r.

Przedmiotem operacji jest robota budowlana polegająca na wykonaniu zadania pn.:”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa - Leszczowate - Łodyna w km 0+750-2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700, 5+850-7+500, 8+500-10+000, 10+100-11+299” zlokalizowana  w miejscowości: Brelików, Leszczowate, Wola Maćkowa i Łodyna , na terenie gminy Ustrzyki Dolne w powiecie  bieszczadzkim.

Zadanie obejmuje roboty budowlane w branży drogowej o   łącznej długości odcinków 7,849 km w asortymencie: roboty pomiarowe, roboty odwodnieniowe, remont zjazdów, nawierzchnię, ustawienie barier energochłonnych i zabezpieczenie korpusu drogi.

Po   przeprowadzonym postepowaniu o   udzielenie zamówienia publicznego   w trybie przetargu nieograniczonego   wyłoniono   Wykonawcę:

 Konsorcjum firm:

 Lider- PBI Infrastruktura S.A.

 z siedzibą przy ul. Kolejowej 10E,

23-200 Kraśnik,

Partner- PBI WMB Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Błonie 8,

27-600 Sandomierz,

który zobowiązał się wykonać roboty budowlane za kwotę 2.740.676,20 zł w terminie do   18 kwietnia 2018r.

Przebieg realizacji zadania prezentowany będzie systematycznie na stronie internetowej  Powiatu Bieszczadzkiego   w zakładce aktualności.

 

Informacja  w sprawie inwestycji :

Anna Krystian Kierownik  Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

Tel. 13 471 2525, kom 604 129 041

 

 Stan drogi przed przebudową:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505