Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
O szkole

Poprzedniczką obecnego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych była Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, która powstała w 1971 roku.

Utworzenie średniej szkoły zawodowej wynikało z realnych potrzeb tego mikroregionu. Siedzibą Zasadniczej Szkoły Zawodowej był budynek administracyjny POM, adaptowany dla potrzeb szkoły. Prace adaptacyjne wykonali pracownicy POM, tzw. czynem społecznym. W pierwszym roku nauki utworzono trzy klasy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, dział wielozawodowy i mechanik maszyn rolniczych. Uczniowie to równocześnie młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Bardzo skromne warunki nauki i pracy były motorem do dalszych działań.

16 listopada 1973 roku następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły przy udziale Wiceministra Oświaty do Spraw Szkolnictwa Zawodowego prof. dr Michała Godlewskiego.

W roku szkolnym 1974/75 powstają nowe oddziały, m.in. mechaniczna obróbka drewna. Ma to związek z uruchomieniem Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Ustjanowa. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca rozwija się dalej obejmując rejon Leska, Baligrodu, Polańczyka, Czarnej, Lutowisk i Wojtkowej. Wiodącym kierunkiem staje się "mechaniczna obróbka drewna". Obiekt szkolny okazał się zbyt mały, a modernizacje i przybudówki poprawiały tylko doraźnie sytuację lokalową. Powstają jednak w dalszym ciągu nowe kierunki kształcenia.

W roku szkolnym 1978/79 powstaje Technikum Drzewne dla Pracujących, a w następnym roku szkolnym dzienne Technikum Drzewne dla młodzieży. W tym też okresie szkoła liczyła już 16 oddziałów i ponad 600 uczniów.

W roku szkolnym 1989/1990 szkoła już jako Zespół Szkół Zawodowych rozpoczyna pracę w nowym budynku. Szybko okazuje się, że i ten obiekt nie odpowiada ambicjom ZSZ ze względu na brak sali gimnastycznej i małej ilości sal lekcyjnych. Wybudowane własnymi siłami boisko i siłownia jedynie częściowo rozwiązuje problem lokalowy. Ponadto szkoła nieodpłatnie korzysta z pomieszczeń znajdujących się w byłym budynku Telekomunikacji w Ustrzykach Dolnych.   Po pewnym czasie i to rozwiązanie okazuje się niewystarczające. Dlatego z funduszy PHARE zostaje przeprowadzona na potrzeby szkoły adaptacja budynku po byłym Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego Ustjanowa. Uroczystości związane z przekazaniem i poświęceniem budynku szkolnego odbyły się 12 października 1995 roku.

Obecna szkoła posiada ciekawe pracownie i klasopracownie, w pełni multimedialną aulę, siłownię, bufet szkolny, pełnowymiarową salę gimnastyczną, która jest równocześnie salą widowiskową, internet bezprzewodowy, nowoczesne boiska sportowe, bieżnia, skocznia w dal i trójskok. Jest to także największa szkoła w powiecie bieszczadzkim.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności