Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Skład Rady Powiatu Bieszczadzkiego

RADA POWIATU BIESZCZADZKIEGO (kadencja 2018 - 2023)

1. Marek Andruch  - STAROSTA BIESZCZADZKI

2. Marek Bajda  - PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

3. Iwona Holcman

4. Jan Józefczyk

5. Mieczysław Kaźmierczyk - CZŁONEK ZARZĄDU

6. Zygmunt Krasowski

7. Teresa Krupińska - Rostocka

8. Jacek Łeszega

9. Anita Piotrowska

10. Stanisław Solarz

11. Wiesław Sowiński

12. Anita Szydełko

13. Wiesław Tajak

14. Krzysztof Wnuk

15. Artur Woźny - WICESTAROSTA

Skład osobowy Komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

1)    Wiesław Sowiński – Przewodniczący

2)    Stanisław Solarz – Wiceprzewodniczący

3)    Jan Józefczyk – Członek

4)    Krzysztof Wnuk – Członek

5)    Artur Woźny – Członek

6)    Zygmunt Krasowski – Członek.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej:

1)    Iwona Holcman – Przewodnicząca

2)    Krzysztof Wnuk – Wiceprzewodniczący

3)    Teresa Krupińska – Rostocka – Członek

4)    Jan Józefczyk – Członek

5)    Artur Woźny – Członek.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego:

1)    Zygmunt Krasowski – Przewodniczący

2)    Anita Piotrowska – Wiceprzewodnicząca

3)    Teresa Krupińska – Rostocka – Członek

4)    Wiesław Sowiński – Członek

5)    Jacek Łeszega – Członek.

 

Komisja Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

1)    Anita Szydełko – Przewodnicząca

2)    Jacek Łeszega – Wiceprzewodniczący

3)    Mieczysław Kaźmierczyk – Członek

4)    Marek Bajda – Członek.

 

Komisja Rewizyjna:

1)    Anita Piotrowska – Przewodnicząca

2)    Wiesław Tajak – Wiceprzewodniczący

3)    Anita Szydełko – Członek

4)    Stanisław Solarz – Członek.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505