Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Przebudowa drogi w Chwaniowie - już niebawem
Poniedziałek2019/06/03

29 maja 2019 w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim a firmą STRABAG Sp. z o.o została zawarta umowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie” realizowanego w ramach dofinansowania w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość zadania to kwota 1 658 902,11zł.


Droga powiatowa nr 2293R przebiega przez obszar dwóch powiatów: bieszczadzkiego i leskiego, i w miejscowości Olszanica bezpośrednio łączy się z drogą krajową nr 84 Sanok-Ustrzyki Dolne-Granica Państwa, a w miejscowości Wojtkówka łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 890 Kuźmina-Krościenko.

Droga ta spełnia bardzo ważną rolę w układzie komunikacyjnym powiatu bieszczadzkiego i leskiego, a także województwa. Jej remont umożliwił powstanie ciągu dróg od drogi krajowej nr 84 aż do drogi wojewódzkiej nr 890.

Przebudowa tej drogi była ostatnim etapem inwestycji mających na celu stworzenie ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu. Inwestycje te prowadzone w latach 2015 – 2019 umożliwiły powstanie ok. 50 km dróg za niemal 30 mln złotych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności