Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich
Wtorek2018/04/10

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA”

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane
e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu
 z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS.
ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Więcej informacji o nowych zasadach wystawiania zwolnień lekarskich znaleźć można na http://www.zus.pl/ezla.

Korzyści dla lekarzy

Wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) 
oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi.

Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. System podpowie również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Lekarze nie będą musieli pobierać z placówek ZUS bloczków zwolnień lekarskich.

Korzyści dla pacjenta:

brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy

 •       brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu
 •       stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych
 • Korzyści dla płatnika/pracodawcy – płatnik otrzymuje:
 •       szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi
 •       możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień
 •       brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni
  od jego otrzymania
 •       możliwość  elektronicznego  wystawiania zaświadczenia płatnika składek na formularzu
  (Z-3, Z-3a, Z-3b)              
 •       stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle zaprasza do udziału zarówno lekarzy,
jak i przedsiębiorców w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w Jaśle, Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku.

SZKOLENIA

DLA LEKARZY

Każdy czwartek w godz. od 13.00 do 15.00.

Miejsce: Oddział ZUS w Jaśle, ul. Rynek 18b; inspektoraty: Brzozów (ul. Witosa 11), Dębica (ul. Piłsudskiego 15), Krosno (ul. Bieszczadzka 5), Sanok (ul. Konarskiego 20).

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH PŁATNIKÓW SKŁADEK

Każdy piątek o godz. 9.00.

Miejsce: Oddział ZUS w Jaśle - ul. Rynek 18b; inspektoraty: Brzozów (ul. Witosa 11), Dębica
(ul. Piłsudskiego 15), Krosno (ul. Bieszczadzka 5), Sanok (ul. Konarskiego 20).

Wszelkie informacje na temat zapisów na szkolenia można znaleźć na stronie www.zus.pl
(w zakładce wydarzenia i szkolenia).

 

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik ZUS
w województwie podkarpackim
  

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505