Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Umowa na ponad 2 mln podpisana !
Środa2017/02/08

W dniu 6 lutego 2017 r. w Rzeszowie osoby reprezentujące Powiat Bieszczadzki

Marek Andruch – starosta bieszczadzki

Artur Woźny – wicestarosta bieszczadzki

Barbara Pabis – skarbnik Powiatu Bieszczadzkiego  

podpisali umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą:  Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych".

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 074 383,97 PLN

Dofinansowanie projektu wynosi: 1 763 226,32 PLN

Wkład własny wynosi: 311 157,63 PLN

Planowane zakończenie realizacji projektu: 31.12.2017 r.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja budynku  sali  gimnastycznej  Zespołu  Szkół  Licealnych  w  Ustrzykach  Dolnych wraz z instalacją oświetlenia oraz budynku  Zespołu Placówek  Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych wraz
z instalacją oświetlenia.

Zakres prac w budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Licealnych:

Planuje się docieplenie ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropodachu wełną mineralną.
W projekcie zaplanowano także przebudowę układu przesyłu ciepła - budowa nowych rurociągów zasilających wraz z wykonaniem nowej izolacji rurociągów, wymianę istniejących emitorów ciepła wraz z montażem zaworów termostatycznych i zaworów regulacyjnych. Planowane jest także wykonanie regulacji hydraulicznej całej instalacji grzewczej oraz nowej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej sali gimnastycznej z odzyskiem ciepła. Zasilanie w ciepło nagrzewnicy centrali odbywać się będzie poprzez miejską  sieć ciepłą.
W budynku zainstalowane są źródła światła w postaci żarówek żarowych oraz lamp świetlówkowych. Działania związane z instalacją oświetleniową obejmują wymianę opraw wraz redukcją mocy źródeł światła.

Zakres prac w budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych:

Planuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem a także docieplenie stropodachu budynku wełną mineralną granulowaną, stropu nad kuchnią  styropianem z papą termozgrzewalną, stropu na dobudówką - wełną mineralną. W ramach działań wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa drewniana o wysokim współczynniku przenikania ciepła U.

Planuje się przebudowę układu przesyłu ciepła - budowa nowych rurociągów zasilających wraz z wykonaniem nowej izolacji rurociągów. Działania obejmują także wymianę istniejących emitorów ciepła wraz z montażem zaworów termostatycznych i zaworów regulacyjnych. Planuje się wykonanie regulacji hydraulicznej całej instalacji grzewczej.

Zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w obrębie instalacji oświetlenia obejmuje wymianę opraw wraz redukcją mocy źródeł światła oraz budowę instalacji fotowoltaiki
z produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby obiektu. Moc instalacji fotowoltaiki wynosi 25 kW.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505