Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Bieszczady
Powiat bieszczadzki ma pomysł na wspólną markę Bieszczadów
Piątek2019/10/11

Unikalna oferta turystyczna, spójna promocja oraz organizacja zgodnych z duchem Bieszczadów wydarzeń będą głównymi celami stworzenia marki regionu.

To zadanie, które postawił przed sobą Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego.

Powiat bieszczadzki jest liderem projektu “Bieszczady - Połoniny, dwie krainy - jedna marka”. Projekt został przygotowany w ramach Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
i czeka na decyzję o dofinansowaniu, która umożliwi realizację wielu działań. Wśród nich jednym z najważniejszych jest stworzenie podstaw marek Bieszczadów oraz lustrzanej słowackiej części gór nazywanej Połoninami.

Dziś Bieszczady to wiele głosów, wiele podmiotów, które opowiadają o tym, co wyróżnia nasz region. Jest dużo różnych symboli i wyobrażeń o tym, czym są Bieszczady. W takim chaosie gubią się już nie tylko turyści, ale i sami mieszkańcy. Jak więc pokazać ogromy potencjał przyrodniczy i kulturowy naszego regionu?

“Bieszczadom potrzebna jest jedność i wspólna, wyraźna idea. Takie opinie zgłaszają nam przedstawiciele wielu lokalnych środowisk w tym samorządowcy, branża turystyczna i regionaliści. Taką wspólnotę możemy zbudować wokół marki, która nie będzie tylko logo z hasłem, ale jasną obietnicą, którą Bieszczady muszą spełnić, stale gwarantując jakość tego, co chcemy zapewnić turystom.” – mówi Marek Andruch, starosta bieszczadzki.

Zbudowanie marki ma na celu wypracowanie na bazie wspólnych doświadczeń spójnej oferty społecznej, kulturalnej, gospodarczej i uporządkowanie promocji region. Będzie to także znakomita okazja do integracji mieszkańców i bieszczadzkich samorządów. Aby to zrobić, należy przede wszystkim poznać region, jego zasoby i nie jeden a wiele punktów widzenia: mieszańców, turystów, przedsiębiorców.

“Bieszczady to nasze wspólne dobro, dlatego powinniśmy odłożyć nasze spory polityczne. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany, będę zabiegał o to, aby wszyscy aktywnie uczestniczyli w procesie tworzenia i rozwoju wizji marki Bieszczady.” – dodaje starosta.

Tworzenie marek Bieszczadów i Połonin rozpocznie się od analizy potencjałów oraz spotkań   z najaktywniejszymi przedstawicielami środowisk regionów. Następnie opracowane zostaną strategie marek z systemami identyfikacji wizualnej w postaci logo oraz innych elementów graficznych. Prace będą koordynowane pod nadzorem ekspertów marketingu miejsc.

Projekt zakłada również stworzenie Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa w Ustrzykach Dolnych, które zaplanowane zostało jako miejsce pierwszego spotkania z regionem i będzie pełniło funkcje innowacyjnego centrum informacji turystycznej. W ramach projektu zaplanowane zostały wydarzenia kulturalne i rekreacyjne, wizyty partnerów z Polski i Słowacji oraz wydawnictwa promocyjne.

Partnerem projektu ze strony słowackiej jest miasto Snina. Budżet projektu przekracza 185 tys. euro, z czego ponad 50% pochodzić będzie z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O tym, czy wniosek zostanie pozytywnie oceniony i otrzyma dofinansowanie dowiemy się jesienią.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505