Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
VII Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Piątek2019/04/19

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 )

Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

VII Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego

która odbędzie się w dniu 29 kwietnia  2019 r.  o godzinie 14  00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  VI Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.
 4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja, głosowanie nad uchwałami w sprawie:

  1)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.,

  2)    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Bieszczadzki nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Zatwarnica, gmina Lutowiska,

  3)    przekazania Gminie Ustrzyki Dolne prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegające na założeniu i prowadzeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie szkoły podstawowej.

 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad sesji.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505