Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Konkurs kulinarny "Kuchnia Bojka"
Wtorek2018/05/22

 

Regulamin konkursu kulinarnego „Kuchnia Bojka”

 

Informacje wstępne:

Celem konkursu jest przywołanie dawnych tradycji kulinarnych regionu dawniej zamieszkiwanego przez Bojków, a w szczególności wykazanie się umiejętnością wykorzystania w potrawach roślin dziko rosnących z terenów bieszczadzkich.

 

  1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych.
  2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej krainie” finansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.
  3. W konkursie mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia nieformalne (min. 3 osoby), uczniowie  oraz wszelkie organizacje o charakterze niekomercyjnym z terenu powiatu bieszczadzkiego. 
  4. Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletni bądź posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie. 
  5. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację przepisów wykorzystanych w potrawach konkursowych oraz swoich wizerunków.
  6. Konkurs odbędzie się 10 czerwca o godz. 13.00 – 14.30 przy świetlicy wiejskiej  w Michniowcu.
  7. Organizator nie refunduje kosztów dojazdu.
  8. Organizator zapewnia wsparcie finansowe na pokrycie kosztów produktów i składników do wysokości 917 zł (po przedstawieniu dowodów zakupu/faktur wystawionych na dane Powiatu Bieszczadzkiego) dla kół i grup zgłoszonych do konkursu. Pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na składniki i produkty, które będą używane do przygotowania potraw, jednorazową zastawę stołową przeznaczoną dla gości festynu kulinarnego oraz inne niezbędne elementy potrzebne do przygotowania stoiska i wydawania potraw.
  9. Organizator nie zapewnia wyposażenia stanowisk konkursowych.
  10. Zasady konkursu:

a)    Każda z drużyn musi przygotować trzy dania regionalne (danie ciepłe, zimne oraz deser);

b)    Każde z dań konkursowych musi zawierać minimum 150 porcji;

c)    Każde danie konkursowe musi zawierać co najmniej jedną roślinę dziko rosnącą na terenie Bieszczad. Potrawy nieuwzględniające tego warunku spowodują dyskwalifikację całej drużyny;

d)    Uczestnicy konkursu mogą wstępnie przygotować dania wcześniej;

e)    Drużyny konkursowe mogą przygotować również  - poza konkursem – inne dania i napoje, należące do potraw kuchni regionalnej (bojkowskiej);

f)    Dodatkowe punkty w konkursie przyznawane będą za gotowanie na „żywym” ogniu (na miejscu dostępne będą ogniska do dyspozycji uczestników konkursu).

g)     Każda drużyna będzie oznaczona osobnym znakiem graficznym i/lub kolorem;

h)    Głosowanie na zwycięzców odbywać się będzie od 13.00-14.30;

i)   Głosować będą wszyscy uczestnicy festynu kulinarnego oraz komisja konkursowa. W razie uzyskania równej liczby głosów decydujący głos ma komisja konkursowa;

j)     Głosować można wyłącznie na całe koło lub grupę nieformalną, nie ma możliwości głosowania na wybraną potrawę.

k)     Wszelkie spory i wątpliwości rozstrzyga komisja konkursowa.

11. Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zwycięzców (1, 2 i 3 miejsce) oraz dwa wyróżnienia.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. godz. 15.00.
13. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca 2018r.
14. Zgłoszenia w formie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór karty w załącznikach) należy nadsyłać na adres lub Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, lub osobiście w siedzibie Starostwa przy ul. Bełskiej 22.
15. O kwalifikacji do konkursu decyduje prawidłowe wypełnienie karty konkursowej oraz KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności