Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Konkurs kulinarny "Kuchnia Bojka"
Wtorek2018/05/22

 

Regulamin konkursu kulinarnego „Kuchnia Bojka”

 

Informacje wstępne:

Celem konkursu jest przywołanie dawnych tradycji kulinarnych regionu dawniej zamieszkiwanego przez Bojków, a w szczególności wykazanie się umiejętnością wykorzystania w potrawach roślin dziko rosnących z terenów bieszczadzkich.

 

  1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych.
  2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej krainie” finansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.
  3. W konkursie mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia nieformalne (min. 3 osoby), uczniowie  oraz wszelkie organizacje o charakterze niekomercyjnym z terenu powiatu bieszczadzkiego. 
  4. Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletni bądź posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie. 
  5. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację przepisów wykorzystanych w potrawach konkursowych oraz swoich wizerunków.
  6. Konkurs odbędzie się 10 czerwca o godz. 13.00 – 14.30 przy świetlicy wiejskiej  w Michniowcu.
  7. Organizator nie refunduje kosztów dojazdu.
  8. Organizator zapewnia wsparcie finansowe na pokrycie kosztów produktów i składników do wysokości 917 zł (po przedstawieniu dowodów zakupu/faktur wystawionych na dane Powiatu Bieszczadzkiego) dla kół i grup zgłoszonych do konkursu. Pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na składniki i produkty, które będą używane do przygotowania potraw, jednorazową zastawę stołową przeznaczoną dla gości festynu kulinarnego oraz inne niezbędne elementy potrzebne do przygotowania stoiska i wydawania potraw.
  9. Organizator nie zapewnia wyposażenia stanowisk konkursowych.
  10. Zasady konkursu:

a)    Każda z drużyn musi przygotować trzy dania regionalne (danie ciepłe, zimne oraz deser);

b)    Każde z dań konkursowych musi zawierać minimum 150 porcji;

c)    Każde danie konkursowe musi zawierać co najmniej jedną roślinę dziko rosnącą na terenie Bieszczad. Potrawy nieuwzględniające tego warunku spowodują dyskwalifikację całej drużyny;

d)    Uczestnicy konkursu mogą wstępnie przygotować dania wcześniej;

e)    Drużyny konkursowe mogą przygotować również  - poza konkursem – inne dania i napoje, należące do potraw kuchni regionalnej (bojkowskiej);

f)    Dodatkowe punkty w konkursie przyznawane będą za gotowanie na „żywym” ogniu (na miejscu dostępne będą ogniska do dyspozycji uczestników konkursu).

g)     Każda drużyna będzie oznaczona osobnym znakiem graficznym i/lub kolorem;

h)    Głosowanie na zwycięzców odbywać się będzie od 13.00-14.30;

i)   Głosować będą wszyscy uczestnicy festynu kulinarnego oraz komisja konkursowa. W razie uzyskania równej liczby głosów decydujący głos ma komisja konkursowa;

j)     Głosować można wyłącznie na całe koło lub grupę nieformalną, nie ma możliwości głosowania na wybraną potrawę.

k)     Wszelkie spory i wątpliwości rozstrzyga komisja konkursowa.

11. Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zwycięzców (1, 2 i 3 miejsce) oraz dwa wyróżnienia.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. godz. 15.00.
13. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca 2018r.
14. Zgłoszenia w formie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór karty w załącznikach) należy nadsyłać na adres lub Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, lub osobiście w siedzibie Starostwa przy ul. Bełskiej 22.
15. O kwalifikacji do konkursu decyduje prawidłowe wypełnienie karty konkursowej oraz KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505